Format

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Kích thước phổ biến: A4, A3, A2, A1, A0 
  • Loại                            :3mm, 5mm. 8mm, 10mm, 20mm
  • Phương pháp           : Cán, uốn tạo hình bằng nhiệt, keo chuyên dụng