In Hiflex

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Kích thước phổ biến: đa dạng, mọi khổ
  • Loại                            : bạt hiflex, bạt xuyên sáng, bạt hai da, độ dày 3.2zem, 3.6zem
  • Phương pháp in       : In phun kỹ thuật số bằng máy độ nét cao