In PP ngoài trời

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Khổ in                   : 0.914m, 1.07m, 1,27m, 1.52m
  • Loại mực in          : in gốc dầu (Ngoải trời)
  • Cán màng bảo vệ: cán màng bóng (hoặc mờ)