Canvas khung tranh

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Kích thước phổ biến: A4, A3, A2, A1, A0
  • Loại                            : Vải canvas in mực dầu
  • Phương pháp in       : In phun kỹ thuật số bằng máy độ nét cao