Vải silk

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Kích thước phổ biến: 0.4×1.2m, 0.6×1.6m
  • Loại                            : Vải silk in mực dầu
  • Phương pháp in       : In phun kỹ thuật số bằng máy độ nét cao