Bảng giá siêu thị chân đế sắt

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Kích thước:chiều cao 30-50cm, khổ niêm yết giá là A3, A4, A5
  • Chất liệu    :Đế săt, thân nhôm, khung bảng giá nhựa phíp
  • Công năng:Để niêm yết giá, dễ thay đổi được thông tin giá trong cửa hàng, siêu thị