Tay treo phân vùng hàng hóa siêu thị

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Kích thước: 25cm
  • Chất liệu    : Nhôm, nhựa và nam châm
  • Công năng: Treo bảng giá và phân vùng hàng hóa trên kệ