Decal lưới

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Khổ in                   : 0.914m, 1.07m, 1.27m, 1.52m
  • Loại mực in          : in mực gốc dầu (Ngoài trời)
  • Cán màng bảo vệ: Không cán màng