Khung bảng giá

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Kích thước: A6, A5, A4, A3
  • Chất liệu    : Nhựa PP hoặc Acrylic
  • Công năng:Để lùa giấy niêm yết giá vào, kết hợp với các lại kẹp để niêm yết giá hàng hóa

Danh mục: Từ khóa: