Khung bảng giá quầy rau

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Kích thước: A5, A4
  • Chất liệu    : Nhựa PP hoặc Acrylic
  • Công năng: Kết hợp với các lại kẹp để niêm yết giá hàng hóa, thay đổi số bảng lật dễ dàng để thay đổi cập nhật giá hàng hóa